CHỐT SỐ Dàn Đề 4 Con MB: 300.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :20-08-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 4 con Kết quả Theo
20-08-19
19-08-1983,12,74,61Trượt161
18-08-1972,86,64,49Trượt172
17-08-1992,32,98,12Ăn đề 98168
16-08-1904,74,23,48Ăn đề 74161
15-08-1940,75,93,56Trượt178
14-08-1984,27,06,51Ăn đề 84164
13-08-1995,18,19,35Trượt150
12-08-1915,29,00,64Trượt174
11-08-1955,89,15,05Trượt173
10-08-1968,27,57,40Ăn đề 40177
09-08-1999,69,85,06Trượt175
08-08-1915,12,62,25Ăn đề 62161
07-08-1996,04,54,81Trượt196
06-08-1945,79,48,54Ăn đề 48192
05-08-1930,05,55,91Ăn đề 91198
04-08-1921,32,92,66Ăn đề 32164
03-08-1976,00,59,27Trượt198
02-08-1911,18,40,82Ăn đề 82193
01-08-1915,73,56,36Ăn đề 56192
31-07-1990,08,80,02Ăn đề 90181
30-07-1936,95,46,57Ăn đề 57161
29-07-1918,64,93,53Ăn đề 18192
28-07-1987,08,86,97Ăn đề 08184
27-07-1918,65,96,94Ăn đề 94163
26-07-1989,39,72,20Ăn đề 20191
25-07-1964,40,19,82Ăn đề 82198
24-07-1961,35,72,47Ăn đề 61188
23-07-1950,07,74,47Ăn đề 74190
22-07-1998,82,43,66Ăn đề 98195
21-07-1981,13,45,98Ăn đề 45183
20-07-1940,75,32,05Ăn đề 05188
19-07-1902,93,26,05Ăn đề 02168
18-07-1992,43,45,91Trượt188